South African Information IconButler BlogButler Training – Read more about the current course

By Butler AcademyLiewe Mr. Cross/ Mr.West

Wil rerrig die tyd vat vanaand om vir Mr.Cross en Mr.West dankie te sê. Ek het soveel gegroei as persoon  van dat ek hier is. Dit was vir my altyd die moeilikste ding om voor `n klas te staan en mondeling te praat. Dit was altyd of in pouse gedoen of na skool.  En vandag staan ek met Selfvertroue en die sekerheid  voor `n klas vol verskillende karakters, en besef gou dat ek dit ontgroei het. Alhoewel ek nogsteeds  `n senuwee wrak is van tyd tot tyd .

Ek het nog nooit so tuis gevoel nie. In die afgelope 5 weke het ek  so baie geleer, nie net dit wat ek eendag in my werk gaan toepas nie, maar in my eie lewe. Die kursus is nie net n kursus nie, dis ook n lewensles.

So weereens dankie vir al julle selfvertroue in ons as `n klas, al voel dit soms hoe ontmoontlik. Dit word onsettend baie gewardeur.

Die uwe

Bianca

 

Dear Mr. Cross / Mr.West

I would like to  take the time tonight to thank Mr.Cross and to say thank  you to  Mr.West. I’ve grown so much as a person since  I’m at SABA.  It was always the hardest thing for me to stand before a class and speak in public. And today I stand with Confidence and security in front of a class full of different characters, and soon realized that I have outgrown it. Although I’m still a nervous, from time to time.

I’ve never felt so at home. In the last 5 weeks I have learned so much, not just that one day I will apply butling  in my work, but in my own life. The course is not just a course, it’s also a life lesson.

So thanks again for all your confidence in us as a class, though sometimes felt impossible. It is much appricited.

Sincerely

Bianca


One Response

  1. William (Billy)Beary says:

    I have just taken my first baby steps in training to be a Butler…..

    I have just had a Distance Learning session with Mr. Cross, via SKYPE as part of the Distance Learning Programme which I signed up for recently. He is definitely a high achiever coupled with the fact that he is a born educator and really understands his profession, in that it is not just a job but a way of life and he feels obliged and privileged to impart that information to other aspiring Butlers. Well Done to all at SABA

Leave a Reply